sv. 27 | Knihy a spisy [1907]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 15, 1907/1908, č. 1, s. 76–77, 20. 10. 1907. Nepodepsáno.