sv. 27 | Na ochranu univerzit [1907]

  • Čas, 21, 1907, č. 324, s. 1, 23. 11. Nepodepsáno.