sv. 27 | Škrtnuté podpisy soc. demokratů [1907]

  • Čas, 21, 1907, č. 330, s. 5, 29. 11. Nepodepsáno.