sv. 27 | Poslanecká sněmovna [1907]

  • Vídeňský deník. Orgán Čechů dolnorakouských, 1, 1907, č. 244, s. 3–4, 5. 12.; č. 245, s. 5–6, 6. 12.; č. 246, s. 2–3, 7. 12. Nepodepsáno.