sv. 27 | Reforma středního školství, hlavně gymnázia [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 18, s. 1–2., 19. 1. Nepodepsáno.