sv. 27 | Manifestace učitelstva pro svobodu školy a vědy [1908]

  • Čas, 22, 1908, Příloha k Času č. 27, s. 1, 27. 1. Nepodepsáno.