sv. 19 | Oznámení z 15. května-června 1886, Athenaeum [1886]

Listárna a Oznámení redakce
  • Athenaeum, 3, 1885–1886, č. 8–9, s. 317, 15. května–června 1886. Podepsán T. G. Masaryk.