sv. 27 | Voličská schůze u Petráčků na Starém Městě [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 44, s. 3–4, 14. 2. Nepodepsáno.