sv. 27 | Voličská schůze u Šedivých na Starém Městě [1908]

  • Čas, 22, 1908, Příloha Času k č. 48, s. 1–2, 17. 2. Nepodepsáno.