sv. 27 | Voličská schůze u Platýze [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 55, 25. 2. 1908, s. 4–5, 25. 2. Nepodepsáno.