sv. 27 | Papežský nucius promluvil [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 78, s. 1–2., 19. 3. Nepodepsáno.