sv. 27 | Vážený pane red. Krejčí [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 85, s. 2, 26. 3. Podepsán T. G. Masaryk.