sv. 27 | K orientaci v jazykové politice [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 112, s. 1–2, 23. 4. Podepsáno: „Referuje T. G. Masaryk“. Podrobný obsah Masarykova projevu vyšel: Voličská schůze prof. Masaryka ve Vizovicích. Palacký. Dříve Valašské noviny, 2, 1908, č. 16, s. 1–2, 18. 4. Parafráze projevu byly otištěny jako Professor Masaryk über ein Sprachgesetz, Neues Wiener Abendblatt, 42, 1908, Nr. 112, s. 1, 23. 4.