sv. 27 | Kompetence sněmů v otázce jazykové [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 122, s. 1–2, 3. 5. Podepsáno: Referuje T. G. Masaryk.