sv. 27 | Prof. Masaryk o penzionování chorvatského profesora Šurmina [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 124, s. 4, 5. 5.