sv. 27 | Vnitropolitická situace v Rakousku [1908]

  • Frankfurter Zeitung und Handelsblatt. Erstes Morgenblatt, 52, 1908, Nr. 158, 7. 6., s. 1. Česky vyšlo jako: Vnitřní politický stav v Rakousku, Čas, 22, 1908, č. 160, s. 1, 11. 6.