sv. 27 | Poslanec prof. Masaryk ve Valašských Kloboucích [1908]

  • Palacký. Dříve Valašské noviny, 2, 1908, č. 26, s. 1–2, 27. 6.; č. 27, s. 1–2, 4. 7. Nepodepsáno. Shrnutí v kratší verzi vyšlo také jako: Z Valašských Klobouk: Schůze říšského poslance prof. Masaryka. Čas, 22, 1908, č. 177, s. 6, 28. 6.