sv. 27 | Prof. Masaryk v Příboře [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 186, s. 3, 8. 7. Nepodepsáno.