sv. 27 | Schůze poslance prof. Masaryka ve Štramberku [1908]

  • Palacký. Dříve Valašské noviny, 2, 1908, č. 29, s. 1–2, 18. 7. Nepodepsáno.