sv. 27 | Oko za oko neboli poslanecká komedie s Wolfem [1908]

  • Palacký. Dříve Valašské noviny, 2, 1908, č. 31, s. 1, 25. 7. Podepsáno T. G. Masaryk.