sv. 27 | Projevy poslance dr. Štemberky a T. G. Masaryka [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 269, s. 5, 30. 9. Nepodepsáno.