sv. 27 | Zprávy knižní a lirerámí [1908]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 16, 1908/1909, č. 1, s. 79–80, 20. 10. 1908. Nepodepsáno