sv. 19 | O chemické zkoušce Rukopisů tzv. K a Z a jak zkoušky ty dají se kontrolovat. Listárna redakce z 15. 2. 1887, Athenaeum [1887]

Listárna a Oznámení redakce
  • Athenaeum, 4, 1886–1887, č. 5, s. 171–175, 15. února 1887. Nepodepsáno.