sv. 27 | Řeč poslance prof. T. G. Masaryka [1909]

  • Čas, 23, 1909, č. 19, s. 1–2, 19. 1.; č. 20, s. 1–2, 20. 1.; č. 21, s. 1–3, 21. 1. Nepodepsáno.