sv. 27 | Student a politika [1909]

  • Student a politika. Řeč prof. Dr. T. G. Masaryka na veřejné schůzi, pořádané studentskou organizací české strany pokrokové v Hlaholu dne 6. března 1909. Vydáno péčí studentské organizace české strany pokrokové.