sv. 27 | Poslanec Masaryk v Rožnově a Valašském Meziříčí [1909]

  • Palacký. Dříve Valašské noviny, 3, 1909, č. 12, s. 1–2, 20. 3. Nepodepsáno.