sv. 27 | Rozmluva s prof. Masarykem [1909]

  • Rozvoj. Časopis pokrokových židů, 1909, č. 15, s. 4–5, 9. 4. Podepsán Dr. Teytz.