sv. 27 | Za Václavem Karhanem [1909]

  • Čas, 23, 1909, č. 149, s. 2, 1. 6. Podepsán T. G. Masaryk.