sv. 27 | Manifestační schůze o velezrádném procesu v Záhřebě [1909]

  • Čas, 23, 1909, č. 154, s. 8, 6. 6. Nepodepsáno.