sv. 27 | Hus přítomnosti [1909]

  • Jiskra. Pokrokový týdenník českého jihu a jihovýchodu, 7, 1909, č. 27, s. 1, 7. 7.; č. 28, s. 1–2, 14. 7. Nepodepsáno.