sv. 27 | Korunní svěddek záhřebského procesu [1909]

  • Čas, 23, 1909, č. 219, s. 1–2, 10. 8.; č. 220, s. 2, 11. 8. „Napsal T. G. Masaryk.“