sv. 27 | Sdělení profesora Masaryka dr. Glombinskému [1909]

  • Die Zeit – Abendblatt, 8, 1909, č. 2475, s. 2, 14. 8.