sv. 27 | Zprávy knižní a literární [1909]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 16, 1908/1909, č. 12, s. 943–944, 20. 9. 1909. Nepodepsáno.