sv. 27 | Zprávy knižní a literární [1909]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 17, 1909/1910, č. 1, s. 79–80, 20. 10. 1909. Nepodepsáno.