sv. 27 | Friedjungův proces před vídeňským porotním soudem (sedmý den jednání) [1909]

  • Neue Freie Presse – Abendblatt, roč. neuveden, 1909, č. 16 279, s. 3–5, 16. 12. Nepodepsáno. Záznam Masarykova výslechu je na s. 4–5. Z rozsáhlého článku vyjímáme pouze tu část, v níž je výpověď T. G. Masaryka.