sv. 27 | Friedjungův proces před vídeňským porotním soudem [1909]

  • Neue Freie Presse – Morgenblatt, roč. neuveden, 1909, č. 16 280, 17. 12., s. 12. Nepodepsáno. Z rozsáhlého článku vyjímáme pouze tu část, v níž je výpověď T. G. Masaryka.