sv. 27 | O politické situaci [1910]

  • Palacký. Dříve Valašské noviny, 4, 1910, č. 4, s. 1–2, 21. 1. Nepodepsáno.