sv. 27 | Poslanec prof. Masaryk o časových úkolech české politiky [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 26, s. 1–4, 26. 1. Nepodepsáno.