sv. 27 | Před šedesátkou a po ní [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 69, s. 2–3, 10. 3. Nepodepsáno.