sv. 27 | Díkůvzdání [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 75, s. 7. 16. 3. Podepsáno: T. G. Masaryk.