sv. 27 | Díkůvzdání II [1910]

  • Palacký. Dříve Valašské noviny, 4, 1910, č. 12, s. 1, 18. 3. Podepsáno: T. G. Masaryk.