sv. 27 | Sjezd českého studentstva v Brně [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 126, s. 6-7, 8. 5. Nepodepsáno.