sv. 27 | Rámcový zákon říšský [1910]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 17, 1909/1910, č. 9, s. 633–639, 20. 6. 1910. Nepodepsáno.