sv. 27 | Orgán českých realistů proti obstrukci [1910]

  • Die Zeit – Morgenblatt, 9, 1910, Nr. 2814, 26. 7., s. 2. Nepodepsáno.