sv. 27 | Jihočeský zájezd [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 206, s. 2–3, 28. 7. Nepodepsáno.