sv. 27 | Zprávy knižní a literární [1910]

  • Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální, 18, 1911, č. 1, s. 74–75, 20. 10. 1910. Nepodepsáno.