sv. 27 | Ohlas Masarykových odhalení [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 320, s. 7–8, 20. 11. Nepodepsáno.