sv. 27 | Žena u Ježíše a Pavla [1910]

  • Služba, 4, 1923, č. 7, s. 195–203. Podepsán T. G. Masaryk.