sv. 27 | O poměrech ve Vídni [1910]

  • Čas, 24, 1910, č. 341, s. 2, 11. 12. Napsal T. G. Masaryk.