sv. 27 | Nové přiznání a usvěddčení hraběte Forgáche [1910]

  • Čas, 24, 1910, Příloha k Času č. 357, s. 1, 27. 12. Nepodepsáno.